Blog > Komentarze do wpisu
Scenariusz zajęć muzycznych

Scenariusz zajęć muzycznych dla klasy Ib

Data prowadzonych zajęć: 28.05.2010

Klasa: Ib

Imię i nazwisko prowadzącego: Agnieszka Hebel

Czas trwania: 30min

Temat kompleksowy: Nadeszła jesień

Temat zajęć: Idzie jesień – tworzenie akompaniamentu perkusyjnego do piosenki

Cel główny:

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • Kształcenie słuchu muzycznego.
 • kształcenie wrażliwości na piękno muzyki.

Cele szczegółowe:( Uczeń):

 • Rozumie tekst piosenki,
 • Wypowiada się na temat piosenki,
 • Rytmicznie wypowiada krótki tekst,
 • Uważnie słucha piosenki,
 • Uczestniczy w zbiorowym śpiewie,
 • Aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno – ruchowej,
 • Tworzy akompaniament perkusyjny do piosenki.

Metody pracy:

 • Podająca: objaśnienie, instrukcja słowna, pogadanka
 • Eksponująca: pokaz
 • Praktyczna: ćwiczenia i zadania stawiane do wykonania

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: plansze ilustrujące rytmy, płyta CD, instrumenty muzyczne(grzechotki, trójkąty, bębenki, talerze, kołatki, tamburyno).

Przebieg zajęć:

Czynności nauczyciela

Czynności dzieci

Uwagi, czas

Nauczycielka zaprasza dzieci na dywan, powitanie: zabawa muzyczno – ruchowa ze śpiewem: Witam Was, witam Was, na zabawę już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy.

Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie.

2min

Nauczycielka włącza znaną dzieciom piosenkę Idzie jesień. Rozmawia z dziećmi na temat piosenki:

- O jakiej porze roku opowiadała piosenka?
- Z ilu części zbudowana jest piosenka?
- Jaki panuje nastrój w piosence?
- Jakie jest tempo piosenki?

Dzieci uważnie słuchają piosenki, odpowiadają na pytania nauczycielki.

6min

Zał. nr 1

Dwukrotne wysłuchanie piosenki

Nauczycielka umieszcza na dywanie plansze ilustrujące rytmy tekstu Idzie jesień. Przedstawia dzieciom cztery sposoby realizacji rytmu tekstu przy użyciu kasztanów. Rozdaje każdemu dziecku po dwa kasztanki, prosi dzieci o powtórzenie za nią realizacji rytmu przy użyciu kasztanów.

Dzieci siedząc w kręgu na dywanie przyglądają się planszą, sposobom realizacji rytmu demonstrowanego przez nauczycielkę, używając kasztanów realizują rytm tekstu Idzie jesień.

5min

Zał. nr 2

Zebranie plansz i kasztanów do koszyka

Nauczycielka zaprasza dzieci do zabawy muzyczno – ruchowej Taniec liści. Omawia zasady zabawy, gra na tamburynie, czuwa nad prawidłowym przebiegiem

Dzieci zamieniają się w jesienne liście, podczas gry na tamburynie wirują na wietrze – tańczą, na przerwę w muzyce kładą się na podłodze przybierając różne figury.

3min

Kilkokrotne powtórzenie zabawy

Nauczycielka włącza piosenkę i wspólnie z dziećmi śpiewa.

Dzieci siedzą na dywanie i śpiewają piosenkę.

5min

Nauczycielka dzieli dzieci na pięć grup, rozdaje instrumenty perkusyjne(grzechotki, trójkąty, bębenki, talerze, kołatki), tłumaczy, w którym momencie poszczególne grupy mają grać, włącza piosenkę.

Dzieci siedzą na dywanie w swoich grupach, śpiewają piosenkę i w odpowiednim momencie grają na instrumentach.

 

7min

Zał. nr 3

Nauczycielka zbiera instrumenty wspólnie z dziećmi, podsumowuje zajęcia.

Wybrane dzieci wraz z nauczycielką zbierają instrumenty, uważnie słuchają nauczycielki.

2min

czwartek, 03 czerwca 2010, agahebel

Polecane wpisy